Fielmann

FIELMANN buvo taikoma integruota 3 socialinių medijų kanalų komunikacija, į marketingo miksą įtraukiant „Facebook“, „Instagram“ ir „LinkedIn“ platformas.

Komunikacija

Facebook

Komunikacijai taikyta mados žurnalo stilistika, stengiantis pakeisti žmonių įsitikinimus dėl kasdienio akinių nešiojimo ir kuriant mados, akinių kaip aksesuaro, įvaizdį. Daug dėmesio buvo skirta ir vidinei įmonės kultūrai, todėl turinyje dažnai naudota tiesioginė, mažai apdirbta vidinė informacija.

Komunikacija

Instagram

Ar jau laikas ir Jums sukurti kažką naujo?

LET’S CONNECT: